Jumat, 14 Oktober 2011

SINGGI'NA PASSIKOLA


SINGGI'NA PASSIKOLA
To ullando lalanni panoto ba’tang
To ullangka pa’taunanni papatu inawa
Mana’ matontongan
Tu tang na kande ta’ga’
Tang tileluk tu inanna
Kamanarangan pa’gantiananna

To manarang umpoya kumman
To pande ussangkala kutu manuk

To manarang untandai simpona manuk
To pande umbille ubanna kayu bulan
Sia tang keisinna burinti

To manarang umpeninnik tengkana bulan dao ba’tangna langi’
To pande umpemasangla’ lingkana sulo bongi lan Masuanggana to Palullungan
Iamo to digente’ to manarang umbita’ – bitaranni bintoen tasak
To pande umpeninnik asi-asi malillin To manarang pa’gantiananna

Kurre Sumanga’na langngan Puang Matua dao Ba’tangna Langi’
Sampa’ Parayanna langngan masuanggana To Palullungan
Belanna lindomo inde anggenna to bu’tu lan mai Tondok Lepongan Bulan
Tasikmo batu rupanna inde to tiumba’ lan mai Tana Matarik Allo

Lako anggenna to nataranak Kombongan Kalua’na Sangtorayan lan di Unhas kukua mati’ ma’kada :
Lado lalanniko panoto ba’tang tu tang na kande ta’ga
Langka pa’taunanniko papatu inawa tu tangtileluk inanna
Denna sia upa ammu manarang umpoya kumman
Ammu pande ussangkala kutu manuk
Ammu manarang untandai simpona manuk
Ammu pande umbille ubanna kayu bulan sia tang keisinna burinti
Ammu manarang umpeninnik tengkana bulan dao ba’tangna langi’
Ammu pande umpemasangla’ lingkana sulo bongi lan masuanggana To Palullungan
Ammu manarang umbita’-bitaranni bintoen tasak
Ammu pande umpeninnik asi – asi malillin

4 komentar:

Mantap liu....den raka singgi'na tu calon pemimpin...mis: calon ketua ikat indeliu tondokna tau??? Kurre sumanga'

Mantap liu....den raka singgi'na tu calon pemimpin...mis: calon ketua ikat indeliu tondokna tau??? Kurre sumanga'

thank you bro. kurre sumanga :D

Posting Komentar